เลเซอร์สลายไขมัน : slim laser : สลายไขมันโดยไม่ต้องผ่าตัด : slim lipo
 
about nidaskin contact nidaskin weblink newsletter
before_after product of slim questions&answers news&activities slim advertise
HOMEPAGE >    WORK WITH US >     
slim laser diet
01 About Us
02 Contact Us
03 Link
04 Work With Us

contact_nidaskin
เปิดรับสมัคร 2 ตำแหน่ง สำหรับ นิดา คลินิก หรือ สลิมเลเซอร์

คุณสมบัติ

- เพศหญิง
- ปริญญาตรี
- หากเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือ
สถาบันความงามจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีวาทศิลป์และความสามารถในการปิดการขาย

หน้าที่

- ให้ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์
- ต้อนรับลูกค้า และปิดยอดขายได้ตามเป้า
- ช่วยประสานงานในการทำประชาสัมพันธ์

 
 

คุณสมบัติ

- เพศหญิง
- วุฒิการศึกษา ผู้ช่วยพยาบาล
- หากมีประสบการณ์สถาบันความงามจะได้รับ
พิจารณาเป็นพิเศษ
- ใจรักงานบริการ , สุภาพเรียบร้อย

หน้าที่

- ให้การบริการแก่คนไข้ ตามคำสั่งแพทย์
- เป็นผู้ช่วยแพทย์หรือพยาบาลในการดูแลคนไข้์

 
 
เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง สำหรับ Dr. Mokan

คุณสมบัติ

- เพศหญิง
- ปริญญาตรี
- มีวาทศิลป์และความสามารถในการปิดการขาย

หน้าที่

- ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์
- ปิดยอดขายได้ตามเป้า

 
 
Home | Slim Laser Diet | Vectra 3D | Before&After | Products | Q&A | News | About US | Gallery | Ad&Media | Contact | Link | Subscription
 
   TH  EN
 
nidaskin_facebook
Nida Skin & Cosmetic Surgery Centre 432 /6-7 สยามสแควร์ ซอย 9 ปทุมวัน กรุงเทพ
โทร 02-252-2121 แฟกซ์ 02-251-2552 อีเมลล์ :
info@nidaskincosmetic.com