เลเซอร์สลายไขมัน : slim laser : สลายไขมันโดยไม่ต้องผ่าตัด : slim lipo
 
about nidaskin contact nidaskin weblink newsletter
before_after product of slim questions&answers news&activities slim advertise
HOMEPAGE >     NEWS >    NEWSDETAIL >     
slim_combo_by_nidaskin
 
nida_skin_news
 
No. 1 in Asia ,Slim Melt‏ Date : 1.08.2011

พ.ต.ท. น.พ. ปิยะ รังรักษ์ศิริวร ผู้บริหาร Nida Slim & Nida Skin จากประเทศไทย เป็นแพทย์ผู้มีประสบการณ์สูงสุดในทวีปเอเซีย โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการรักษาสูงสุด มากกว่า 300 case จึงได้รับรางวัลเกียรติยศ " No. 1 in Asia " การรักษาด้วย Slim Melt : Slim Lipo ประจำภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

 


p1
 
 

No.1 in Asia Nida Slim Clinique & Laser Institute,BKK,Thailand. ได้รับรางวัล " No. 1 in Asia " ทางด้านการหลอมละลายไขมันด้วย Slim Melt : Slim Lipo ในการประชุมทางการแพทย์ Imcas (International Master Course in Anti-aging Specialization) ที่จัดขึ้นที่ประเทศสิงค์โปร์ ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2554 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พ.ต.ท. น.พ. ปิยะ รังรักษ์ศิริวร ศัลยแพทย์ตกแต่งสมาชิก American Society of Cosmetic Surgery ประเทศสหรัฐอเมริกาหนึ่งในผู้บริหาร Nida Skin & Cosmetic Surgery Institute ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายทางวิชาการในการประชุม IMCDS ซึ่งมีแพทย์จากทั่วโลกบินมาร่วมประชุมกัน ที่ประเทศสิงค์โปร ร่วมกับ Prof. Kota Ichikawa , M.D จากประเทศญี่ปุ่น และ Prof. Robert Weiss , M.D. จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับ การหลอมละลายเซลล์ไขมันด้วยวิธีการ Slim Melt : Slim Lipo โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากทั่วโลกเข้ารับฟังพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการรักษาคนไข้

จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พบว่า พ.ต.ท. น.พ. ปิยะ รังรักษ์ศิริวร ผู้บริหาร Nida Slim & Nida Skin จากประเทศไทย เป็นแพทย์ผู้มีประสบการณ์สูงสุดในทวีปเอเซีย โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการรักษาสูงสุด มากกว่า 300 case จึงได้รับรางวัลเกียรติยศ " No. 1 in Asia " จาก Mr. Kenji ผู้บริหารภาคพื้น Asia Pacific จาก Palomar Co.,Ltd. ประเทศสหรัฐอมริกา นอกจากนี้ Nida Slim โดย พ.ต.ท. น.พ.ปิยะ รังรักษ์ศิริวร ยังได้รับเกียรติให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ และอบรมการรักษาด้วย Slim Melt : Slim Lipo ประจำภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

 
 
  << กลับสู่หน้ารวมข่าว
Home | Slim Laser Diet | Vectra 3D | Before&After | Products | Q&A | News | About US | Gallery | Ad&Media | Contact | Link | Subscription
 
   TH  EN
 
nidaskin_facebook
Nida Skin & Cosmetic Surgery Centre 432 /6-7 สยามสแควร์ ซอย 9 ปทุมวัน กรุงเทพ
โทร 02-252-2121 แฟกซ์ 02-251-2552 อีเมลล์ :
info@nidaskincosmetic.com